Chính Sách Nhân Sự

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, ATZ Group đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển doanh nghiệp, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công phần mềm tài chính – đào tạo lập trình và phát triển hệ thống fintech.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty nói chung và của ATZ Group nói riêng. Chính vì vây, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của ATZ Group luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.

Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của ATZ Group trong giai đoạn hiện nay bao gồm các nội dung sau:

Chính sách Tuyển dụng:

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn.

Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.

Đối tượng và tiêu chí tuyển dụng:

  • Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
  • Lao động có chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, kinh nghiệm và năng lực làm việc đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
  • Sinh viên mới tốt nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ năng động, đáp ứng sự phát triển lâu dài của Công ty.

Chính sách Đào tạo:

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của ATZ Group với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Tất cả nhân viên trong hệ thống ATZ Group đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu cụ thể, phù hợp với tính chất công việc. Bên cạnh đó, ATZ Group cũng khuyến khích nhân viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình công tác, qua các khóa học đào tạo nội bộ và nỗ lực tự đào tạo của từng cán bộ nhân viên.

Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp:

Tại ATZ Group, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể.

Kế hoạch đánh giá năng lực và công việc định kỳ (6 tháng / lần) nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Đồng thời là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ATZ Group.

Tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý là chủ trương hàng đầu tại ATZ Group, thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo với những thành viên đã gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của Công ty.

Chính sách Phúc lợi và đãi ngộ:

Chính sách đãi ngộ:

Chính sách đãi ngộ lao động luôn được ATZ Group liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Vì vậy chế độ tiền lương tại ATZ Group được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh chính sách tiền lương và phụ cấp, ATZ Group còn áp dụng chính sách thưởng nhằm động viên, khuyến khích nhân viên nỗ lực cống hiến và phấn đấu hết mình trên mọi vị trí công tác, cụ thể như:

  • Định kỳ xét điều chỉnh lương theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.
  • Tiền lương được trả theo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tiến độ công việc.
  • Thưởng định kỳ (bằng hiện kim) thông qua công việc đạt hiệu quả cao, đạt được thành tích tiêu biểu.
  • Thưởng đột xuất (bằng hiện kim) thông qua công việc đạt được thành tích nổi bật, các đề tài sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
  • Thưởng theo danh hiệu thi đua của Nhà nước (căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn).
  • Thưởng bằng các chuyến tham quan – nghỉ mát trong và ngoài nước cho người lao động cùng gia đình theo chính sách cụ thể hàng năm của Công ty.

Chính sách phúc lợi:

Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của ATZ Group đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam. Ngoài ra cán bộ nhân viên của Công ty còn được nhận các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể, được điều chỉnh hàng năm.

Môi trường – điều kiện làm việc:

ATZ Group luôn quan tâm duy trì môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh. Các hoạt động thường xuyên được tổ chức như thể thao, văn nghệ, tổ chức chúc mừng sinh nhật cho CBCNV, ngày Hội gia đình, các hoạt động vì cộng đồng… nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện giữa các thành viên.

Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên ATZ Group luôn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với các Công ty chung ngành, với các đơn vị thành viên trong hệ thống. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của ATZ Group trong toàn Thành Phố nói riêng và trong nền kinh tế của cả nước nói chung.

Mỗi cán bộ nhân viên tại ATZ Group luôn ý thức và tự nguyện cam kết thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục tiêu của Cẩm nang văn hóa doanh nghiệp, Cẩm nang nhân viên Công ty và mục tiêu chung của Via Việt Nam sự phát triển ổn định, lâu dài và bền vững.

Chính sách thu hút nhân tài:

ATZ Group có chính sách, thưởng đặc biệt cạnh tranh đối với các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân CBCNV lâu dài, thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm cho Công ty.