Điểm tương đồng và khác biệt giữa Chính sách Tài Khóa và Chính sách Tiền Tệ

Chính sách tài khóa là chính sách mà chính phủ thay đổi thuế và chi tiêu để ảnh hưởng đến tổng cầu và từ đó ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập quốc gia; còn chính sách tiền tệ là chính sách mà các cơ quan tiền tệ như Ngân hàng Trung ương thay đổi khối lượng tiền trong hệ thống ngân hàng để điều chỉnh tổng cầu. Chúng ta có thể nhận thấy một số khác biệt như sau:

  • Sự khác biệt về thực hiện:

Chính sách tài khóa được thực hiện bởi chính phủ, trong khi chính sách tiền tệ được thực hiện bởi Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương là cơ quan tài chính cao nhất của một quốc gia, quản lý hoạt động tài chính trên toàn quốc. Tên gọi của Ngân hàng Trung ương khác nhau tùy theo quốc gia, ví dụ ở Hoa Kỳ, nó được gọi là Cục dữ trữ Liên bang Hoa Kỳ, tại Anh là Ngân hàng Anh.

Cục dữ trữ Liên Bang Hoa Kỳ
Cục dữ trữ Liên Bang Hoa Kỳ
  • Sử dụng các công cụ và biện pháp khác nhau:

Chính sách tài khóa chủ yếu điều chỉnh thuế, trái phiếu và chi tiêu tài chính để điều chỉnh thu nhập quốc gia và từ đó ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và đầu tư của người dân. Ví dụ, trong thời kỳ kinh tế suy thoái, chính phủ giảm thuế, tạo điều kiện cho tăng thu nhập sẵn dùng của cá nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư, qua đó tăng sản xuất và việc làm.

Còn chính sách tiền tệ chủ yếu điều chỉnh kinh tế thông qua kiểm soát và điều chỉnh lượng tiền trong hệ thống tài chính. Các công cụ sử dụng bao gồm tỷ lệ bắt buộc để tiết kiệm, tỷ lệ tái chiết khấu, giao dịch trên thị trường mở cửa và lãi suất cơ bản. Ví dụ, trong thời kỳ kinh tế nóng lên, việc tăng tỷ lệ bắt buộc để tiết kiệm có thể tạo ra sự gia tăng tiền dự trữ của ngân hàng, giảm lượng tiền cho vay và làm giảm lưu thông tiền tệ trên thị trường, gián tiếp hạn chế đầu tư và tiêu dùng.

>>>Xem thêm: Giải thích chi tiết về chỉ số đô la Mỹ

  • Hình thức tác động khác nhau:

Dựa trên các biện pháp đã nêu ở trên, chúng ta có thể thấy rằng chính sách tài khóa ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô tổng cầu, không có bất kỳ biến số trung gian nào; còn chính sách tiền tệ phải thông qua các biện pháp gián tiếp để ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và đầu tư, ảnh hưởng đến biến đổi trong nhu cầu, nó hoạt động gián tiếp.

  • Chức năng tự động ổn định:

Chức năng này đề cập đến khả năng chính sách tự động kiềm chế lạm phát trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, và tự động giảm nhẹ suy thoái kinh tế trong thời kỳ suy thoái, mà không cần chính phủ thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Ví dụ, trong chính sách tài khóa, chính phủ thiết lập ngưỡng thuế và mức thuế. Khi kinh tế quá nóng, thu nhập quốc gia tăng, phạm vi thuế và nguồn thuế mở rộng, thuế thu vào tự động tăng lên, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, mức sản xuất quốc gia giảm, thu nhập giảm đi, với ngưỡng thuế không thay đổi, thuế thu vào tự động giảm đi. Trong quá trình này, chính phủ không cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Do đó, chính sách tài khóa còn được gọi là bộ ổn định tự động và bộ ổn định bên trong. Chức năng này là điều mà chính sách tiền tệ không có, bởi vì chính sách tiền tệ phải hoạt động theo cách chủ động.

diem tuong dong va khac biet giua chinh sach tai khoa va chinh sach tien te 1

Tuy nhiên, mặc dù sự khác biệt giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ rất rõ ràng, chúng ta cũng có thể tìm thấy điểm chung giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để tăng thêm kiến thức giao dịch

  • Cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đều thông qua việc ảnh hưởng đến tiêu dùng, đầu tư và các yếu tố khác để điều chỉnh tổng cầu, từ đó điều chỉnh việc làm và thu nhập quốc gia.
  • Trước khi sử dụng, cả hai đều phải phân biệt tình hình kinh tế, trong giai đoạn kinh tế quá nóng (lạm phát), họ sử dụng chính sách siết chặt; trong giai đoạn kinh tế suy thoái (điều chỉnh tiền tệ), họ sử dụng chính sách mở rộng, vì vậy chúng ta thường thấy chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ được sử dụng cùng nhau.
  • Mục đích là duy trì sự ổn định về giá trị của đồng tiền và sự cân bằng giữa tổng cung và tổng cầu trong xã hội.

Trích nguồn: kienthucgiaodich.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN